ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Τα προϊόντα της επιχείρησης Μαυροπούλη χαρακτηρίζονται από αισθητική και κατασκευαστική αρτιότητα, γεγονός που επιβεβαιώνεται από ένα μεγάλο αριθμό από διπλώματα και πιστοποιητικά ποιότητας και τεχνικής κατάρτισης.